Επέκταση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Επιπρόσθετα της εγγύησης καλής λειτουργίας που παρέχεται με κάθε Das WeltAuto αυτοκίνητο, σας παρέχουμε την δυνατότητα (εφόσον το επιθυμείτε) επέκτασης της εγγύηση αυτής ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που έχετε επιλέξει. Οι προσφερόμενες καλύψεις επεκτείνουν τόσο τον χρόνο όσο και το όριο των χιλιομέτρων ισχύος της εγγύησης για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου (Platinum, Gold ή Silver) και είναι ακριβώς ίδιες με αυτές της αρχικά παρεχόμενης εγγύησης από την Kosmocar Das WeltAuto. Η επέκταση ισχύος της εγγύησης σε κάθε κατηγορία είναι:

 
Κατηγορία Platinum
Επέκταση κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρεχομένης εγγύησης της Kosmocar Das WeltAuto, με ανώτατο όριο κάλυψης 100.000χλμ., όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 
Κατηγορία Gold
Επέκταση κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρεχομένης εγγύησης της Kosmocar Das WeltAuto, με ανώτατο όριο κάλυψης 150.000χλμ., όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο.

 
Κατηγορία Silver
Επέκταση κατά 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρεχομένης εγγύησης της Kosmocar Das WeltAuto, με ανώτατο όριο κάλυψης 175.000χλμ., όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο.

Το κόστος απόκτηση της επέκτασης της εγγύησης κυμαίνεται σε πολύ λογικά επίπεδα για το εύρος των καλύψεων το οποίο παρέχει και εξαρτάται από την κατηγορία και τον κυβισμό του αυτοκινήτου.