Εγγύηση

Επειδή στη DasWeltAuto έχουμε επιλέξει και ελέγξει διεξοδικά κάθε αυτοκίνητο, είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Αυτή την εμπιστοσύνη και την δέσμευσή μας την περνάμε σε εσάς με το νέο πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει.

Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η επένδυση που έχετε κάνει στο αυτοκίνητό σας είναι προστατευμένη.

Συγκεκριμένα παρέχουμε:


Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση κινητικότητας 

Εγγύηση ικανοποίησης

Επέκταση εγγύησης καλής λειτουργίας